Chiropractie van Leeuwen

Uw eerste bezoek

Anamnese

Tijdens het eerste consult wordt allereerst een uitgebreide anamnese afgenomen. Het betreft hier niet alleen gedetailleerde vragen over uw klachten, maar ook de algehele gezondheid wordt globaal meegenomen om een totaalbeeld te krijgen van wat er nog meer mee kan spelen in de oorzaak van de klachten (bijvoorbeeld diabetes, reuma, schildklier problemen, bepaald medicijngebruik etc.). Dit is ook belangrijke informatie bij het opstellen van een behandelplan en prognose. Daarom is het ook van belang om een duidelijk beeld te krijgen van uw familiegeschiedenis (aanwezigheid van erfelijke ziektes etc.) en van uw medische geschiedenis (operaties, ongevallen etc.).

Een gedegen anamnese zorgt ervoor dat alle mogelijke oorzaken (ook de minder waarschijnlijke) van de klacht aan het licht komen, zodat middels het lichamelijk onderzoek bepaald kan worden welke van deze mogelijke oorzaken de kern van het probleem vormt/vormen.

Lichamelijk onderzoek
Na de anamnese volgt een lichamelijk onderzoek. Dit bestaat uit een aantal neurologische, orthopedische en chiropractische testen. In dit onderzoek zal de nadruk liggen op uw klacht, maar er zullen ook testen gedaan worden die u waarschijnlijk niet direct koppelt aan de klacht. Zo zal bijvoorbeeld voor nekklachten ook altijd de onderrug onderzocht worden aangezien de onderrug de “fundering” vormt voor de nek. Normaal gesproken geeft dit voldoende uitsluitsel over de oorzaak van de klachten en wordt een diagnose gesteld. Wanneer dit niet het geval is dan zal worden overgegaan op het aanvragen van verder onderzoek via de huisarts. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan röntgenfoto’s, bloedtesten etc.

Rapport van bevindingen
Na het onderzoek krijgt u een uitgebreide uitleg over de bevindingen van de anamnese en het onderzoek en zal tevens de diagnose worden uitgelegd. Tijdens dit rapport van bevindingen zal ook het behandelplan en de prognose met u worden besproken. Tenslotte zult u advies krijgen om uw klachten te verminderen. Hierbij kunt u denken aan oefeningen, maar ook aan: houdingsadvies, sportadvies etc. Wanneer u zich kunt vinden in het behandelplan zal een afspraak worden gemaakt voor een vervolgconsult, waarin u behandeld kunt worden. Hierdoor heeft u thuis rustig de tijd om alle informatie op u in te laten werken en eventuele vragen te stellen nog voordat wordt overgegaan tot de behandeling.